TeleCare Nord har vist vejen til landsdækkende telemedicin

Storskalaprojektet TeleCare Nord har vist, at telemedicin til borgere med KOL giver mening for både sundhed og samfundsøkonomi.

Telemedicinske løsninger på sundhedsområdet har for alvor vist sit værd i storskalaprojekt Telecare Nord i Region Nordjylland. Regionen, de 11 nordjyske kommuner, Aalborg Universitet og praktiserende læger har samarbejdet om at afprøve telemedicin til borgere med lungesygdommen KOL. 

Borgeren har i projektet fået udleveret et såkaldt TeleKit, der gav borgeren mulighed for på egen hånd at måle og indberette data om sin helbredstilstand. Den virtuelle kontakt blev efter behov suppleret med fysiske besøg i hjemmet eller på hospitalet. 

Positivt for både patienterne og den offentlige kasse

Patienterne i TeleCare Nord oplevede en klar positiv effekt med telemedicin. Seks ud af 10 oplevede øget kontrol med sygdommen, mens over syv ud af 10 oplevede øget tryghed og mestring af egen sygdom.

Brugervenlighed er vigtigt, når der tilbydes telemedicinske løsninger, og patienterne tog godt imod telekittet i projektet. En stikprøveundersøgelse lavet i forbindelse med TeleCare Nord viste, at knap ni ud af 10 patienter mente, at det var nemt eller meget nemt at bruge TeleKittet.

Alene i Nordjylland er 45.000 borgere diagnosticeret med KOL og heraf vurderes det, at 4.500 har KOL i svær til meget svær grad. Tal fra Lungeforeningen viser, at der er omkring 23.000 indlæggelser på danske hospitaler hvert år på grund af KOL. Derfor kan der være store penge at spare, hvis behandlingen kan gøres bedre – fx med færre indlæggelser til følge. 

Læs mere om forskningsresultaterne fra TeleCare Nord vedrørende de patientnære effekter

Økonomiske gevinster afhænger af målgruppe

TeleCare Nord har vist, at de økonomiske gevinster ved telemedicin er størst for borgere med svær KOL. TeleCare Nord estimerer, at der for den patientgruppe kan spares 7.000 kr. årligt per patient i kommuner og region. Besparelsen skyldes primært færre indlæggelser. 

Hvis telemedicin tilbydes alle patienter med KOL uanset tyngde er det til gengæld forbundet med en samlet økonomisk ekstraomkostning på ca. 5.400 kr. pr. borger om året. Det skyldes, at telemedicin ikke kan reducere antallet af indlæggelser i samme grad for hele målgruppen som for borgere med svær KOL. Tina Heide, projektchef for TeleCare Nord, siger:

”TeleCare Nord viser, at telemedicin bidrager til tryghed og øget sygdomsmestring, men at der er behov for at målrette tilbuddet til borgere med svær KOL, hvis der på den korte bane både skal opnås patientnære og sundhedsøkonomiske effekter.”

TeleCare Nord viser altså, at økonomien i telemedicin til borgere med KOL hænger sammen med hvilken målgruppe, der tilbydes behandlingen. Uanset hvad står det klart, at der er gevinster ved telemedicinske løsninger til KOL-patienter. Erfaringerne fra projektet har dannet grundlag for udbredelse af telemedicin til hele landet. 

Frem mod 2017 afprøver TeleCare Nord, om hjertesvigtspatienter også kan får glæde af et tværsektorielt telemedicinsk tilbud. 

Læs om flere patientnære og samfundsøkonomiske resultater fra TeleCare Nord i projektets afslutningsrapport (pdf)