Materiale fra porteføljestyregruppemøder

Find dagsordener og referater fra møderne i den fællesoffentlige porteføljestyregruppe.

Den fællesoffentlige porteføljestyregruppe mødes ca. hver anden måned og følger op på fremdriften i udbredelsen af telemedicin til borgere med KOL. 

I den nedenstående boks finder du dagsordener, bilag og referater fra porteføljestyregruppemøderne.

Styregruppemøde 3. maj 2017

Styregruppemøde 8. marts 2017

Styregruppemøde 8. december 2016

Styregruppemøde 16. september 2016

Styregruppemøde 24. juni 2016

Styregruppemøde 14. april 2016

Styregruppemøde 12. februar 2016