Inspirationsdokumenter fra TeleCare Nord

TeleCare Nord-projektet har som det første i Danmark tilbudt telemedicin til borgere med KOL i stor skala. I det følgende kan du finde inspiration i de erfaringer, der er blevet gjort i projektet.

I perioden 2012-2015 har storskalaprojektet TeleCare Nord i Region Nordjylland tilbudt telemedicinsk hjemmemonitorering i stor skala. Erfaringerne og resultaterne fra projektet har dannet grundlag for den landsdækkende udbredelse af telemedicin til borgere med KOL.

Læs mere om TeleCare Nord-projektet og dets betydning for udbredelsen af telemedicin

I det følgende finder du en række dokumenter fra TeleCare Nord, som de enkelte landsdelsprogrammer kan tage afsæt i eller lade sig inspirere af i deres arbejde med at tilbyde telemedicin til borgere med KOL. Landsdelsprogrammerne kan således læse, hvordan TeleCare Nord har organiseret sig, har informeret patienter og meget mere.  

Aktivitetsoversigten kortlægger de centrale aktiviteter i landsdelsprogrammerne og giver et overblik over eksisterende erfaringer og dokumenter fra TeleCare Nord.