Kontaktoplysninger

Nedenfor finder du kontaktoplysninger til medlemmer af den fællesoffentlige porteføljestyregruppe samt medarbejdere i porteføljesekretariatet.

Formandskab for den fællesoffentlige porteføljestyregruppe for udbredelse af telemedicin

Porteføljesekretariatet

 • Susanne Duus, Sekretariatsleder
  M: sud@digst.dk 
  T: 3395 1050
 • Nicolai Sundstein, Digitaliseringsstyrelsen 
  M: nicsu@digst.dk 
  T: 4178 2060 
 • Mette Myrhøj Jensen, Digitaliseringsstyrelsen 
  M: memyj@digst.dk  
  T: 4178 2388
 • Linn Boesgaard, Digitaliseringsstyrelsen
  M: linbo@digst.dk 
  T: 4178 2426
 • Mathias Diop Christiansen, Sundheds- og Ældreministeriet 
  M: mach@sum.dk 
  T: 2569 9413 
 • Poul Erik Kristensen, KL
  M: prk@kl.dk
  T: 3370 3156 
 • Sine Mainz, Danske Regioner 
  M: sim@regioner.dk
  T: 6124 2579

Kommunale og regionale repræsentanter i porteføljestyregruppen 

Landsdelsprogram Nordjylland

Landsdelsprogram Syddanmark

Landsdelsprogram Midtjylland

Landsdelsprogram Hovedstaden

Landsdelsprogram Sjælland

Centrale parter i porteføljestyregruppen

 • Laura Glavind, Teamleder i Danske Regioner 
  M: lgl@regioner.dk
 • Hanne Agerbak, Kontorchef i Social og Sundhed i KL 
  M: hgb@kl.dk 
 • Nanna Skovgaard, Kontorchef i Sundheds- og Ældreministeriet 
  M: nsk@sum.dk 
 • Marianne Sørensen, Vicedirektør Digitaliseringsstyrelsen 
  M: mar@digst.dk
 • Niels Ulrich Holm, Næstformand PLO
  M: nuh@allehelgensgade.dk
 • Christel Boëtius, Teamleder i Danske Regioner   M: chb@regioner.dk
 • Christian Harsløf, Afdelingschef i KL   M: cnh@kl.dk 
 • Nanna Skovgaard, Kontorchef i Sundheds- og Ældreministeriet   M: nsk@sum.dk 
 • Marianne Sørensen, Vicedirektør Digitaliseringsstyrelsen   M: mar@digst.dk
 • Niels Ulrich Holm, Næstformand PLO
 • M: nuh@allehelgensgade.dk