Fælles Udbud af Telemedicin (FUT)

Fælles Udbud af Telemedicin (FUT) er den organisation, der har ansvar for at gennemføre de fælles udbud af telemedicinske løsninger på vegne af alle landets 98 kommuner og 5 regioner.

I regi af FUT gennemføres der to udbud. Et udbud af en fælles telemedicinsk infrastruktur og et samlet udbud for telemedicinske løsninger for henholdsvis medarbejdere og borgere.

Udbuddene resulterer i en række rammeaftaler for henholdsvis telemedicinsk infrastruktur, medarbejderløsninger og borgerløsninger, som kommuner og regioner kan benytte. 

Baggrunden er den landsdækkende udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL, der er aftalt i økonomiaftalerne 2016 mellem staten, kommuner og regioner.

Udbud af telemedicinsk infrastruktur

Den 27. november 2017 blev udbuddet for telemedicinsk infrastruktur til borgere med KOL offentliggjort. Fristen for prækvalifikation er den 25. januar 2018. 

Læs mere om offentliggørelsen i denne pressemeddelelse (pdf)

Du kan finde udbudsmaterialet her

I forbindelse med offentliggørelsen af de to udbud blev der afholdt et informationsmøde for potentielle leverandører mandag den 4. december 2017. 

Materiale fra mødet kan findes her (pdf)

Principper for telemedicin

Udbudsorganisationen arbejder med afsæt i principper for telemedicin, som er godkendt af porteføljestyregruppen for den landsdækkende udbredelse af telemedicin.

Læs om principperne for telemedicin her (pdf)

Tidsplan

Udbuddet af den telemedicinske infrastruktur blev bekendtgjort den 27. november 2017, og udbuddet af de telemedicinske løsninger forventes bekendtgjort den 18. december 2017

En mere detaljeret tidsplan offentliggøres her på siden i løbet af efteråret. 

Forhåndsmeddelelser 

Der er udsendt en forhåndsmeddelelse for henholdsvis infrastruktur og telemedicinske løsninger via TED (Den Europæiske Unions database for offentlige udbud) for de to udbud, som kan findes her:

Styregruppemedlemmer

  • Mette Harbo, digitaliseringschef, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune (kommunal formand)
  • Christian Boel, koncerndirektør, Region Midtjylland (regional formand)
  • Arne Nikolajsen, direktør, sundhed og omsorg, Esbjerg Kommune
  • Per Buchwaldt, it-direktør, Region Sjælland
  • Anders Brahm, afdelingschef, Sundhedsdatastyrelsen (observatør)
  • Niels Ulrich Holm, næstformand, PLO (observatør)