Lærere og pædagoger efterspørger viden om, hvordan data om elevers progression kan styrke undervisningen

En ny rapport viser, at der i skolen er et ønske om mere viden om, hvordan data kan klæde lærere og pædagoger på til at reflektere over deres undervisningspraksis. Samtidig efterspørger lærere og pædagoger i rapporten bedre retningslinjer for brugen af data.

Landets skoler anvender i stigende grad digitale læremidler og it-baserede værktøjer, der giver mulighed for at skabe både kvalitative og kvantitative data om elevernes udvikling. Såkaldte progressionsdata. Det er data, som lærere og pædagoger for eksempel kan bruge til evaluering og feedback til deres elever, i skolehjemsamarbejdet og til udvikling af egen og kollegers praksis.

For at blive klogere på, hvordan man kan arbejde med elevdata, har VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd gennemført udviklingsprojektet ’Data om elevers læring og progression’, som afsluttes med en rapport. Her har lærere og pædagoger bl.a. fortalt om deres behov til arbejdet med elevdata.

Lærere og pædagoger efterspørger bl.a. mere viden om, hvordan arbejdet med elevdata kan styrke undervisningen. Samtidig efterspørger de klare retningslinjer for håndtering af og adgang til data, samt at elevdata samles ét sted, hvor data formidles på en let forståelig og brugbar måde. Behovet som de danske lærere og pædagoger giver udtryk for, flugter med anbefalinger fra den internationale forskning.  

Læs rapporten her  (pdf)

Fakta
Udviklingsprojektet ’Data om elevernes læring og progression’ har bl.a. haft til formål at levere anbefalinger til, hvordan data om elevernes læring, progression og trivsel kan indsamles, kombineres og vises, så det understøtter, at alle elever bliver så dygtige, som de kan.

Projektet er gennemført af et konsortium af VIVE og DPU (Aarhus Universitet) med EVA og Center for Sundhedssamarbejde (Aarhus Universitet) som underleverandør. VIVE har varetaget projektledelsen.

Projektet er gennemført i regi af indsatsen for it i folkeskolen med deltagelse af Undervisningsministeriet, KL og Digitaliseringsstyrelsen. Du kan læse mere om projektet her


Kontakt
Simon Reusch
Styrelsen for It og Læring
simon.reusch@stil.dk