Kortlægning af digitale redskaber på dagtilbudsområdet

Der er gennemført en kortlægning af digitale redskaber i dagtilbud i perioden november 2013 til januar 2014. Kortlægningen er gennemført som led i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, der blandt andet har fokus på at udbrede digitale løsninger på børneområdet. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, Undervisningsministeriet, KL, Økonomi- og Indenrigsministeriet og Digitaliseringsstyrelsen har været opdragsgivere på analysen, som er udført af Rambøll Management Consulting og Implement Consulting Group.

Kortlægningen viser, at dagtilbud på tværs af landet oplever positive faglige og pædagogiske effekter ved anvendelse af it og digitale medier på dagtilbudsområdet. I løbet af de sidste to til tre år har udviklingen taget særligt fat i takt med udbredelsen af tablets og stabilt højhastighedsbredbånd.

Undersøgelsen finder, at effekten især viser sig blandt dagtilbud, som er på forkant med anvendelsen af digitale redskaber og har integreret disse i særligt stort omfang i hverdagen. Digitale ’ildsjæle’ og fokus fra dagtilbuddets ledelse er samtidig afgørende faktorer, når digitalisering skal skabe effekter i det enkelte dagtilbud, konkluderer kortlægningen. Undersøgelsen peger derfor på et potentiale i at målrette brugen af digitale redskaber i pædagogikken og didaktikken, som også kan være med til at kvalificere de indkøb, der foretages i stor stil i landets dagtilbud.

I aftalen om kommunernes økonomi for 2015 er staten og kommunerne blevet enige om, at der fremadrettet skal skabes yderligere viden om, hvorledes digitale redskaber i dagtilbud kan bidrage til faglige og pædagogiske effekter.

Læs rapporten ’It og digitale medier er kommet for at blive’ (pdf)