Afdækning af behov for digitale kompetencer

Størstedelen af arbejdsgivere inden for de tre velfærdsområder, social-, sundheds- og undervisningsområdet er tilfredse med niveauet af digitale kompetencer blandt nyuddannede fra velfærdsuddannelserne. Det konkluderer en behovsafdækning foretaget blandt arbejdsgivere på velfærdsområderne for KL, Danske Regioner, Undervisningsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet samt Digitaliseringsstyrelsen af DAMVAD i perioden oktober-december 2014. Blandt de adspurgte arbejdsgivere i undersøgelsen angiver 69 pct. mere specifikt, at de nyuddannede har tilstrækkelige digitale kompetencer, mens 57 pct. af de adspurgte nyuddannede i undersøgelsen vurderer, at de havde tilstrækkelige digitale kompetencer, da de startede i første job.

Afdækningen konkluderer samtidig, at arbejdsgivernes behov flere steder ikke imødekommes, når det drejer sig om mere konkrete og handlingsorienterede kompetencer som eksempelvis didaktisk anvendelse af læremidler og digital dokumentation i sundhedssektoren. Dermed peger afdækningen på konkrete indsatsområder, hvor der er potentiale for at forbedre de nyuddannedes kompetencer. 

Om afdækningen

Afdækningen er gennemført som led i initiativ 7.4 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd 2013-2020, der har som målsætning, at dimittenderne fra en række centrale velfærdsuddannelser har de nødvendige digitale kompetencer, så de kan anvende digitale redskaber og velfærdsteknologi til at levere bedre og mere effektive velfærdsydelser i deres arbejde. 

Behovsafdækningen er gennemført som en survey-undersøgelse blandt 371 arbejdsgivere og 606 dimittender inden for de centrale velfærdsområder suppleret med kvalitative interview blandt relevante arbejdsgivere og uddannelsesrepræsentanter. Uddannelserne i fokus for behovsafdækningen er pædagoguddannelsen, læreruddannelsen, uddannelsen til social- og sundhedshjælper og -assistent, sygeplejerskeuddannelsen, lægeuddannelsen samt pædagogikum ved de gymnasiale uddannelser. 

Læs analysen (pdf)