Anden foranalyse i forbindelse med en fælles brugerportal for folkeskolen

Siden vedtagelsen af den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd i efteråret 2013 har Undervisningsministeriet, KL, Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, Økonomi- og Indenrigsministeriet samt Digitaliseringsstyrelsen arbejdet på at realisere initiativ 6.1 i strategien om en fælles brugerportal for folkeskolen.

I oktober 2014 nåede parterne bag det fællesoffentlige brugerportalsinitiativ til enighed om et endeligt løsningskoncept for initiativet og fastlagde såvel de styringsmæssige som de økonomiske rammer frem mod endelig udbredelse til alle landets folkeskoler. Aftalen blev blandt andet indgået på baggrund af en foranalyse af Rambøll Management Consulting og Implement Consulting Group, der blev gennemført i to dele i henholdsvis forår og sommer/efterår 2014. Den første foranalyse blev offentliggjort på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside i juni 2014. 

Læs første del af foranalysen for brugerportalsinitiativet. (pdf)

I anden del af foranalysen er resultaterne fra første del kvalificeret og uddybet, og der er udarbejdet anbefalinger til et endeligt løsningskoncept og økonomi herfor. Mest væsentligt konkluderer rapporten, at der er behov for at etablere en løsning, der har fokus på kernefunktionaliteter til understøttelse af folkeskolens brugere. Endvidere konkluderer rapporten, at den mest hensigtsmæssige understøttelse af disse funktionaliteter vil ske ved etablering af en fællesoffentlig it-infrastruktur samt fællesoffentlige standarder for informationsoverførsel, der muliggør kommunal anskaffelse af lokale, sammenhængende it-systemer. 

Med afsæt i disse anbefalinger har parterne udarbejdet en aftaletekst og et finansieringsbilag, der specificerer, hvad løsningen skal kunne, og hvorledes finansiering og styring af udvikling og drift styres. 

Læs aftaletekst (pdf) og finansieringsbilaget (pdf)

Som led i initiativet skal alle kommuner ved starten af skoleåret 2016/2017 have påbegyndt en udbredelse af it-løsningerne, som digitalt understøtter kommunikation, læring og trivsel, og sikret udbredelse til alle skoler ved udgangen af 2017. Initiativet understøtter ligeledes, at der kan etableres en samlet adgang til kommunikation for forældre på tværs af dagtilbuds- og folkeskoleområdet, idet kommunerne får mulighed for at koble dagtilbudsområdet til kommunikationsløsningerne.