Analyse af digitale skriftlige prøver

I første halvdel af 2014 er der gennemført en analyse af potentialerne ved digitalisering af skriftlige prøver i folkeskoler, gymnasier og almene voksenuddannelser. Analysen er gennemført som led i initiativ 5.3 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, der sætter fokus på en samlet indsats for digitalisering af skriftlige prøver på tværs af uddannelsessystemet, så elever og studerende møder et tidssvarende prøvesystem, som afspejler de arbejdsformer, elever og studerende vil møde på arbejdsmarkedet.

KL, Undervisningsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet og Digitaliseringsstyrelsen står bag analysen, som er udført af Deloitte. Fokus for analysen har været at kortlægge den nuværende anvendelse af digital prøveafvikling, vurdere løsningskoncepter for digital prøveunderstøttelse samt at undersøge kvalitets- og effektiviseringspotentialer ved at digitalisere prøver i folkeskoler, gymnasier og i almene voksenuddannelser.  

Resultaterne af analysen peger på, at der er mærkbare kvalitets- og effektiviseringspotentialer ved at indføre digitale skriftlige prøver på de tre uddannelsesområder. Samtidig argumenterer rapporten for, at det er nødvendigt at foretage en række prioriteringer, inden digital prøveafvikling indføres på de tre uddannelsesområder. Det omfatter blandt andet, i hvor høj grad der skal gøres brug af standardiserede digitale prøveløsninger på markedet, hvor stor en samtidig belastning en digital prøveløsning skal kunne håndtere samt om, hvor robust en løsning skal være i forhold til ændrede prøveformer i fremtiden.

Læs rapporten om digitale skriftlige prøver. (pdf)