Analyse af digitale redskaber i undervisningen

Anvendelsen af digitale redskaber i undervisningen på gymnasier og almene voksenuddannelser (AVU) er udbredt og skaber, ifølge langt de fleste lærere, væsentlige faglige og pædagogiske gevinster i undervisningen. Det viser en analyse af digitale redskaber i undervisningen på gymnasie- og AVU-området, som Deloitte Consulting har gennemført for Undervisningsministeriet og Digitaliseringsstyrelsen.

Ifølge analysen anvender den enkelte lærer i gennemsnit fire forskellige redskaber som led i forberedelse, gennemførelse af og opfølgning på undervisningen. Dette gøres særligt med lærer-til-lærer værktøjer, præsentationsværktøjer og dokumentdelingsværktøjer. De faglige og pædagogiske effekter, som langt størstedelen af lærerne oplever, relaterer sig særligt til muligheder for at organisere undervisningen på nye måder, introducere nye læringsaktiviteter, øge undervisningsdifferentieringen samt styrke elevaktiviteten.

En mindre ’bedste praksis’ gruppe på 3-8 pct. af de samlede lærere formår endog både at skabe mærkbare faglige og pædagogiske effekter samt at opnå en tidsbesparelse. Analysen konkluderer, at størstedelen af lærere i gymnasiet og på AVU-området vil kunne opnå samme anvendelsesmønstre som ’bedste praksis’ lærerne inden for en seksårig periode, hvis en række barrierer af blandt andet kompetencemæssig, kulturel og teknisk karakter håndteres. Analysen peger samtidig på, at de fleste lærere bruger en smule mere tid på anvendelse af digitale redskaber frem for analoge redskaber.

Om analysen

Analysen af digitale redskaber i undervisningen er gennemført i perioden april-december 2014 og bygger på to omfattende spørgeskemaundersøgelser foretaget blandt skoleledere og lærere (992 lærere og 101 ledere har besvaret spørgeskemaerne) samt 66 kvalitative interviews med ’bedste praksis’ lærere.

Analysen er gennemført som led i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd 2013-2020, hvori der indgår en målsætning om, at elever og studerende i de relevante dele af uddannelsessystemet senest i 2018 anvender digitale redskaber som en integreret del af undervisningen og læringen.

Læs analysen (pdf)