Undervisning

Rapporter vedrørende undervisningsområdet offentliggøres løbende her på siden.

 Dato Projekt  Udarbejdet under 
November, 2017 Analyse: data om elevernes læring og progression
 Strategi for digital velfærd
December, 2015 Afrapportering af analyse om bedre deling digitale læremidler Strategi for digital velfærd
December, 2014 Digitale redskaber i undervisningen Strategi for digital velfærd
Oktober, 2014 Anden foranalyse i forbindelse med en fælles brugerportal for folkeskolen Strategi for digital velfærd
Juni, 2014 Effektmåling af digitale læremidler i folkeskolen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015
Juni, 2014 Analyse af digitale skriftlige prøver Strategi for digital velfærd
April, 2014 Foranalyse i forbindelse med fælles brugerportal for folkeskolen Strategi for digital velfærd
April, 2014 Kortlægning af digitale redskaber på dagtilbudsområdet Strategi for digital velfærd