Telepsykiatri

I perioden 2012-2014 har projektet Telepsykiatri afprøvet og udbredt videokonference mellem medarbejderne i psykiatrien for at styrke det tværsektorielle samarbejde og give bedre behandlingsforløb for voksne psykiatriske patienter.

Psykiatrien i Danmark er organisatorisk delt mellem regionerne, der varetager den psykiatriske behandling, og kommunerne, der har ansvar for den socialpsykiatriske indsats. 

Projektet Demonstration og udbredelse af telepsykiatri består af et demonstrations- og udbredelsesprojekt, der undersøger potentialerne ved videokonferencer mellem regioner og kommuner. Videomøderne skal styrke det tværsektorielle samarbejde og give mere sammenhængende forløb for patienten. 

Demonstrationsprojektet har afprøvet videomøder mellem sygehusafdelinger i voksenpsykiatrien og udvalgte kommuner fra hver region. 

Udbredelsesprojektet har udbredt videokonferencer mellem regionernes psykiatriske sengeafsnit og ambulante voksenpsykiatriske enheder. 

Transportbesparelser og en ændret mødekultur

Demonstrationsprojektet viser, at videomøder har resulteret i mere effektive arbejdsgange, så hver kommune i gennemsnit har frigivet 1,8 time pr. møde i form af mindre transporttid for medarbejderne.

Læs om erfaringerne fra demonstrationsprojektet (pdf) 

Resultaterne fra udbredelsesprojektet viser, at der er sparet kørselsgodtgørelse og frigivet arbejdstimer til en værdi af 134.000 kr. i 2014 i voksenpsykiatrien. 

Hent evalueringsrapporten for udbredelsesprojektet (pdf)

Erfaringerne fra både demonstrations- og udbredelsesprojektet viser, at mødekulturen ændres med indførelsen af videokonferencer. Videokonferencer gør det lettere at planlægge møder, og møderne opfattes samtidig som mere effektive og disciplinerede, da der skal tages hensyn til deltagere via video. 

Demonstrations- og udbredelsesprojektet blev gennemført i perioden 1. oktober 2012 til 31. december 2014.