National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering

Et nationalt udbredelsesprojekt har udbredt telemedicinsk sårvurdering til alle patienter med diabetiske og venøse bensår i perioden 2012-2015.

Projektet National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering har udbredt telemedicinsk sårvurdering i alle regioner og kommuner til patienter med diabetiske og venøse bensår. 

Med telemedicin kan den kommunale hjemmesygepleje sammen med læger og sygeplejersker på sygehuset behandle borgernes sår mere effektivt. Den telemedicinske sårvurdering består af et tværsektorielt digitalt værktøj i form af en webbaseret sårjournal (pleje.net), som anvendes af både kommunale sårsygeplejersker og regionale læger og sygeplejersker. Journalen kan samtidig anvendes til telemedicinsk kommunikation mellem sundhedspersonaler og patient. 

Færre ambulante besøg og et forbedret tværsektorielt samarbejde

90 kommuner anvender pleje.net tværsektorielt, og i marts 2016 var der 26.788 sår registreret i databasen. Der er oprettet i alt 20.000 patienter på pleje.net, og der kommer løbende flere patienter til.

Patienterne har haft en høj grad af tilfredshed med den telemedicinske løsning, da de dels sparer tid som følge af færre ambulante besøg på sygehuset, og derudover er samarbejdet mellem sygehuse og kommuner forbedret. 

Den økonomiske evaluering af projektet indikerer lavere gennemsnitlige omkostninger forbundet med de telemedicinske patienter sammenlignet med patienter i ordinær sårbehandling. Omkostningsbesparelsen er dog svær at estimere på grund af statistisk usikkerhed i datamaterialet. 

Hent pjece om projektets resultater, gevinster og anbefalinger (pdf)

Hent projektets evalueringsrapport (pdf)

Udbredelsesprojektet, der blev afsluttet i august 2015, er overgået til drift. 

Gevinstrealisering og udbredelse fortsætter i kommuner og regioner, og løsningen forventes at være fuldt udbredt i hele landet i 2017, hvor alle regioner, kommuner og alle relevante patienter anvender løsningen.

Projektet blev igangsat 1. september 2012 og afsluttet 31. august 2015.