Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

1.126 borgere har deltaget i Danmarks hidtil største tværsektorielle projekt om hjemmemonitorering fra 2012-14. Storskalaprojektet har haft til formål at indhente erfaringer med en fælles teknisk løsning til hjemmemonitorering af forskellige patientgrupper.

Storskalaprojektet Klinisk Integreret Hjemmemonitorering (KIH) har udviklet og afprøvet hjemmemonitorering til patienter med enten KOL, diabetes, inflammatoriske tarmsygdomme eller gravide med og uden komplikationer. Den ambitiøse satsning har haft til formål at dokumentere erfaringer med at benytte en ny fælles teknisk løsning til hjemmemonitorering af forskellige patientgrupper og sikre sammenhængende behandlingsforløb på tværs af sektorer.

Gode patientforløb kræver samarbejde

Patienter fra de fem delgrupper har typisk omfattende kontakt til både sundhedsvæsenet og den kommunale sektor i forbindelse med behandling, kontrol og rehabilitering. Dette kræver både hyppig kommunikation og koordination på tværs af sektorerne.

KIH-projektet har givet patienterne it-udstyr med hjem for at gøre dem i stand til selv at måle og registrere relevante data. Ved at øge patienternes handlekompetencer, er der bedre mulighed for at fange forværringer i opløbet og dermed undgå indlæggelser og hyppige kontroller.

Projektet har samlet de opsamlede data og udstillet dem for relevant sundhedspersonale, der har kunnet følge patientens udvikling.

Løsningen er afprøvet på følgende patientgrupper:

  • Diabetes
  • Gravide med komplikationer
  • KOL
  • Gravide uden komplikationer
  • Patienter med inflammatoriske tarmsygdomme

På vej mod en national infrastruktur for telemedicin

En database – KIH-databasen – til opsamling af data målt og opsamlet i patienternes hjem er blevet udviklet som led i KIH-projektet. Databasen understøtter dels den allerede eksisterende nationale it-infrastruktur, og dels skal databasen fungere som en national database for opsamling og lagring af hjemmemonitoreringsdata i Danmark, som alle kan koble sig på for at hente og levere data. Databasen vil gøre det nemmere, hurtigere og billigere at koble nye patientgrupper på telemedicinsk hjemmemonitorering.

Styrkede handlekompetencer og selvoplevet viden

Evalueringen af projektet viser, at patienterne på tværs af de fem delgrupper er tilfredse med de telemedicinske løsninger, der både har styrket deres handlekompetencer og givet dem bedre selvoplevet viden.

Samtidig peger projektets resultater på, at det varierer, om de telemedicinske løsninger er tidsbesparende eller ej, ligesom det arbejdskraftsbesparende potentiale varierer i de respektive delprojekter.

Læs mere om KIH-projektets resultater og erfaringer (pdf)

KIH-projektet blev igangsat 1. april 2012 og afsluttedes 31. december 2014.