Internetpsykiatri

Projektet Internetpsykiatri har i perioden 2014-2015 afprøvet psykiatrisk behandling via et online it-program, der skal hjælpe borgere med depression.

Regionernes udgifter til behandling af patienter med depression er steget markant på blot få år. Samtidig er der mangel på speciallæger i psykiatrien, og det er forventningen, at manglen bliver større i de kommende år. Tidlig behandling for depression gavner både borgerne og samfundsøkonomien, da det giver højere livskvalitet og øger chancerne for helbredelse, hvilket samtidig giver borgeren bedre mulighed for at komme hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet.

Demonstrationsprojektet Internetpsykiatri har afprøvet tilbud om internetbaseret kognitiv adfærdsterapi til patienter med let til moderat depression. Tilbuddet består af behandling via et specialudviklet it-program, således at behandlingen kan foregå i trygge rammer i borgerens eget hjem. 

Gevinst for patienterne

Internetpsykiatri-projektet blev afsluttet i februar 2015. Evalueringen af projektet viser, at sundhedsvæsenets omkostninger ved internetbaseret behandling er højere end det nuværende tilbud om samtaleterapi ved privat praktiserende psykologer under tilskudsordningen. 

Samtidig vurderer evalueringsrapporten, at der fra et samfundsøkonomisk perspektiv vil være en økonomisk gevinst ved den internetbaserede behandling, fx opnår patienterne gevinster i form af mindre transporttid og færre transportomkostninger. De patienter, der har deltaget i projektet, har været tilfredse med behandlingen. 

Projektets datagrundlag er begrænset, hvorfor det kan være relevant at undersøge de økonomiske og kvalitative gevinster på baggrund af et større datagrundlag.

Hent projektets evalueringsrapport (pdf)

Projektets kliniske afprøvningsperiode var 16. juli 2014 til 28. februar 2015.