Erfaringsopsamling i forbindelse med udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering

Som led i initiativ 1.1c i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd er der gennemført en opsamling af danske og udenlandske erfaringer med telemedicinsk hjemmemonitorering.

Erfaringsopsamlingen viser, at der eksisterer en lang række igangværende projekter i Danmark omhandlende telemedicinsk hjemmemonitorering. Evidensniveauet er imidlertid på nuværende tidspunkt for lavt til at drage generelle konklusioner om effekterne af telemedicinsk hjemmemonitorering. Det kan dog fremhæves, at der ikke findes negative kliniske effekter i de studier og projekter, som har indgået i erfaringsopsamlingen.

Erfaringsopsamlingen peger desuden på, at erfaringerne fra udlandet kun med forsigtighed kan overføres til danske forhold, idet sundhedsvæsenets organisering, den tekniske infrastruktur og geografiske afstande varierer fra land til land.

Den nationale koordinationsgruppe for telemedicin står bag erfaringsopsamlingen, som er udført af MTV-gruppen i Center for Innovativ Medicinsk Teknologi ved Odense Universitetshospital i perioden maj til december 2014. Digitaliseringsstyrelsen er formand for koordinationsgruppen, der herudover består af KL, Danske Regioner, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Socialstyrelsen, Sundhedsstyrelsen, MedCom, National Sundheds-it samt repræsentanter fra de fem regioner og tre kommuner.

Læs rapporten ’Erfaringsopsamling i forbindelse med Udbredelse af Telemedicinsk Hjemmemonitorering’ (pdf).