Analyse af øget brug af videotolkning og videomøder

En analyse af brugen af videotolkning og videomøder i sundhedsvæsenet peger på kvalitets- og effektiviseringsmæssige potentialer ved at øge anvendelsen af videotolkning- og møder i både kommuner og regioner.  

 

Som led i Strategi for digital velfærd, initiativ 2.5 Øget service og effektivitet med videotolkning og -konferencer, er der i perioden december 2013 til april 2014 gennemført en analyse, der afdækker økonomiske og kvalitetsmæssige potentialer ved øget anvendelse af videotolkning og -konferencer i det kommunale og regionale sundhedsvæsen.

Analysen peger på, at man vil opnå højere faglighed og fleksibilitet i tolkningerne som konsekvens af mere professionel drift og nemmere adgang til kvalificerede tolke. Herudover peger analysen på, at indsatsrettede møder afholdt som videokonferencer kan blive kortere og mere strukturerede ved brug af video, og at fx udskrivningskonferencer, der i dag holdes over telefonen, i stedet kan afholdes over video. Dette giver en kvalitetsmæssig gevinst for både kommuner og sygehuse. 

Analysen er gennemført af Rambøll Management Consulting/Implement Consulting Group. 

Læs rapporten om brug af videotolkning og videomøder (pdf)