Effektevaluering af digitalt understøttet genoptræning

Der er i perioden september 2015 til april 2016 udarbejdet en systematisk effekt-evaluering, der belyser de kliniske, økonomiske, organisatoriske og borgerrettede effekter ved anvendelse af digitalt understøttet genoptræning. 

Effektevalueringen er udarbejdet som led i den fællesoffentlige Strategi for Digital Velfærd 2013-2020 og er gennemført i et samarbejde mellem KL, Sundheds- og Ældreministeriet og Digitaliseringsstyrelsen. 

Effektevalueringen er organiseret i to spor med hver sin målgruppe:

  • Spor 1 undersøger effekterne af digitalt understøttet genoptræning for borgere med nyt knæ eller ny hofte. 
  • Spor 2 undersøger effekterne af digitalt understøttet genoptræning for borgere med diabetes, hjerte-/karsygdomme, KOL, blødning eller blodprop i hjernen samt svækkede ældre.

Evalueringen viser, at der er positive kvalitative og økonomiske gevinster ved digitalt understøttet genoptræning: 

Borgerne tager overordnet godt imod de digitale træningsløsninger på tværs af sporene, da de teknologiske løsninger skaber fleksibilitet i hverdagen ved at give frihed til at træne på steder og tidspunkter, som passer den enkelte. Derudover oplever borgerne, at digital hjemmetræning skaber større ansvar for genoptræningen hos den enkelte, hvilket øger motivationen til at træne. 

De sundhedsfaglige medarbejdere ser også nye muligheder i digitalt understøttet genoptræning fx gennem øget dokumentation af træningen, hvilket bevirker, at de sundhedsfaglige medarbejdere bedre kan støtte borgerne i deres træning. 

Den samlede business case på tværs af evalueringens to spor har et nettopotentiale på i alt 214 mio. kr. over fem år. Spor 1 har et samlet nettopotentiale på 24 mio. kr. over fem år, mens spor 2 har et samlet nettopotentiale på 190 mio. kr. over fem år. Business casen baserer sig på en bred vifte af kommunale projekter og kliniske erfaringer med en varierende grad af dokumenteret effekt på tværs af de forskellige målgrupper. 

Effektevalueringen vurderer, at der ikke er afgørende teknologiske eller organisatoriske barrierer for at igangsætte en implementering af digitalt understøttet genoptræning til de undersøgte målgrupper. Samtidig indikerer effektevalueringen, at digitalt understøttet genoptræning med stor sandsynlighed kan være et relevant tilbud i langt flere trænings- og rehabiliteringsforløb end de, der er medtaget i evalueringen. 

Effektevalueringen er gennemført af PA Consulting Group.