Slutmåling af det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi 2014-2016

Som led i Strategi for digital velfærd indgik regeringen og KL aftale om landsdækkende udbredelse af fire velfærdsteknologier ved økonomiaftalerne for 2014. De fire teknologier var forflytningsteknologi – fra 2 til 1, vasketoiletter, spiserobotter samt bedre brug af hjælpemidler.

Som led i Strategi for digital velfærd indgik regeringen og KL aftale om landsdækkende udbredelse af fire velfærdsteknologier ved økonomiaftalerne for 2014. De fire teknologier var forflytningsteknologi – fra 2 til 1, vasketoiletter, spiserobotter samt bedre brug af hjælpemidler.

Forflytningsteknologi betyder, at der kun er nødvendigt, at én medarbejder er til stede i stedet for to, når en borger skal forflyttes. Vasketoiletter gør det muligt, at borgeren selv håndterer toiletbesøg uden hjælp fra personale eller pårørende og bidrager til bedre hygiejne og sundhed for borgeren. Spiserobotter muliggør, at funktionsnedsatte borgere kan deltage i sociale måltider i eget tempo. Bedre brug af hjælpemidler sigter på at hjælpe borgere med at blive mest muligt selvhjulpne med hjælpemidler, hvilket begrænser behov for pleje og praktisk hjælp. Det kan udskyde tidspunktet for, hvornår borgeren har brug for hjælp i hjemmetog gøre visse borgere delvist eller helt uafhængige af hjemmehjælp.

Målet med aftalen er at skabe kvalitetsmæssige gevinster borgere og medarbejdere i hverdagen samt at frigøre nettogevinster for minimum 500 mio.kr. i kommunerne ved fuld indfasning i 2017. I forbindelse med udbredelsen af disse teknologier blev i KL oprettet et program 2014-2016 for udbredelse af velfærdsteknologi, som har understøttet kommunerne i udbredelsen.
Fra 2014 – 2016 har 88 kommuner implementeret de fire indsatser. De 88 kommuner dækker 95 pct. af befolkningen i landet. Ved afslutningen af udbredelsen i 2016 er der foretaget en afsluttende måling af effekterne af implementeringen, som viser en række kvalitetsmæssige gevinster for både borgere og medarbejdere samt frigivelse af et økonomisk potentiale i kommunerne.

Kvalitetsmæssige gevinster for borgere og medarbejdere

Borgerne oplever større tryghed, nærhed, selvstændighed og generelt øget livskvalitet og velvære efter implementering af de fire teknologier. Derudover oplever borgerens pårørende eller ægtefælle at blive aflastet, da borgeren i højere grad selv kan håndtere fx toiletbesøg.
For medarbejderne har implementeringen blandt andet skabt et bedre arbejdsmiljø, da mange krævende arbejdsstillinger er blevet reduceret efter implementeringen af de fire teknologier. Derudover oplever medarbejderne styrket faglighed samtidigt med, at medarbejderne i højere grad selv kan tilrettelægge arbejdet. Det giver fleksibilitet i opgaveløsningen.

Økonomisk potentiale

Kommunernes arbejde med storskala-implementering af teknologien har vist, at anvendelsen af velfærdsteknologi kan give økonomisk råderum i kommunerne. Af slutmålingen fremgår dokumentation af varige økonomiske gevinster på 111 mio. kr. i 2014, 277 mio. kr. i 2015 og 134 mio.kr. i 2016. På de fire indsatsområder har kommunerne samlet set dokumenteret effektiviseringsgevinster for 521 mio. kr. Det økonomiske potentiale skyldes et strategisk fokus på området, effektivisering af konkrete arbejdsgange og organisatorisk tilpasning til arbejde med velfærdsteknologi.