Sensorgulve på plejecentre

Et afprøvningsprojekt har vist, at sensorgulve på plejecentre øger trygheden blandt beboere og pårørende, samtidig med at gulvene understøtter plejepersonalets arbejdsgange.

Sensorgulve er et intelligent gulvbaseret sensorsystem, som er i stand til at registrere beboernes færden på et gulv. Et sensorgulv kan blandt andet mærke, om en beboer falder i sin bolig og dermed sende en alarm til personalets smartphones. Gulvet kan også mærke, om en beboer er gået ud på badeværelset, og der går mistænkelig lang tid, inden beboeren er kommet ud igen. 

Udover at orientere når ulykken er sket, giver sensorgulve også mulighed for at forebygge ulykker. Plejepersonalet kan blandt andet få besked, når en beboer stiger ud af sengen, og beboeren kan dermed få hjælp med det samme. Sensorgulve kan også registrere, hvis en beboer står op om natten og sørger så for at tænde lyset, så de ældre ikke famler i blinde. 

Evaluering af brugen af sensorgulve

Et projekt med seks deltagende kommuner har evalueret brugen af sensorgulve på plejecentre. Evalueringen viser, at sensorgulvene gør beboerne trygge, samtidig med at deres pårørende får ro ved tanken om, at personalet har mulighed for at reagere med det samme, hvis en beboer for eksempel falder. 

Sensorgulvteknologien er desuden tidsbesparende for medarbejderne og forbedrer deres fysiske arbejdsmiljø, da det understøtter arbejdsgangene og begrænser omfanget af natlige runder hos beboerne. 

Udover disse kvalitative og borgernære effekter medfører sensorgulvteknologien potentielt økonomiske gevinster, da teknologien reducerer behovet for tryghedsbesøg. Disse gevinster gør sig særligt gældende på store plejecentre med mange nattevagter. Investeringen i sensorgulve har dog en genindtjeningsperiode på omkring ni år, og teknologien skal fornyes cirka hvert tiende år. 

Du kan læse mere om projektets resultater her (pdf)