Opdatering af business case om forflytning i ældreplejen

Digitaliseringsstyrelsen har i samarbejde med KL, Social-, Børne- og Integrationsministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet udpeget en række konkrete velfærdsteknologiske indsatser på det sociale område, heriblandt en opdatering af den eksisterende business case for forflytning. 

Socialstyrelsen fik i 2009-2011 udarbejdet en business case for implementering af nye hjælpemidler til forflytning af borgere i ældreplejen gennem et projekt i regi af Fonden for Velfærdsteknologi med deltagelse af Aarhus, Odense og Slagelse kommuner samt Hjælpemiddelinstituttet. Projektet demonstrerede potentialet ved blandt andet at anvende stationære personløftere med rumdækkende skinnesystem, såkaldte loftsløfter, i kombination med en intensiv uddannelsesindsats af personalet og hensigtsmæssig organisering af arbejdet. 

I forbindelse med den opdaterede business case er der i 2012-2013 gennemført en survey blandt landets kommuner. På den baggrund er potentialet ved national implementering af forflytningshjælpemidler og omlægning af arbejdsgangene opdateret.