Online bostøtte mindsker medarbejdernes transporttid

Ni nordjyske kommuner har afsluttet projektet Online Bostøtte, der har afprøvet videokommunikation frem for hjemmebesøg.

Online bostøtte giver borgeren mulighed for at afholde samtaler med sin bostøttemedarbejder på egen pc, tablet eller smartphone. Det betyder, at borgeren kan modtage dele af den støtte, der er behov for gennem videokommunikation. 

Online bostøtte som et godt supplement

Igennem interviews med borgerne er effekterne af projektet blevet evalueret. De fleste borgere synes, at online bostøtte har mange praktiske anvendelsesmuligheder, men at det også har sine begrænsninger. En tydelig effekt er fleksibiliteten og dermed trygheden, som online bostøtte kan give, fx i kraft af muligheden for at tage bostøtten med på ferien, eller at sygdom ikke har betydning for, om bostøtte er muligt. Online bostøtte kan ikke overtage alle typer samtaler og møder, men kan være et godt supplement.

Mindre transport giver mere tid til borgeren

Evalueringen viser, at der overordnet er tendenser til, at medarbejdere i online bostøtte bruger mindre tid på vejen og på ventetid end deres kollegaer. Effektiviseringspotentialet i projektet ligger derfor primært i den reducerede transporttid og i nogle tilfælde mindre ventetid ved borgere, der fx ikke lukker op, når bostøttemedarbejderen ringer på. 

Projektet har kørt i 18 måneder i ni nordjyske kommuner, og økonomisk viser evalueringen en mindre gevinst ved landsdækkende udbredelse af projektet på 3 mio. kr. Gevinten er forbundet med usikkerhed, da det svinger meget fra kommune til kommune, hvor meget transporttid medarbejderne har. 

Den samlede afslutningssrapport kan læses i boksen til højre.  

Digitaliseringsstyrelsen støttede i 2014 projekt Online Bostøtte med 1,5 mio. kr. til evaluering og projektledelse, som led i initiativ 3.3 i Strategi for digital velfærd.  I alt otte projekter har modtaget støtte under initiativ 3.3.