Analyse af IKT-løsninger på det sociale område

I forbindelse med Økonomiaftalen 2015 blev det aftalt at igangsætte et arbejde for at afdække og formidle eksisterende viden og erfaringer med anvendelse af IKT-løsninger på det sociale område.

Som led i initiativ 3.4 i Strategi for digital velfærd er der i 2015 derfor gennemført en analyse IKT-løsninger på det sociale område målrettet mennesker med kognitive handicap og sindslidelser.

Kommuner, regioner og private aktører har fokus på at udvikle, afprøve og indhente erfaringer med velfærdsteknologiske løsninger inden for IKT-området – det vil sige løsninger, som benytter informations- og kommunikationsteknologi, ofte i form af apps, QR-koder eller webbaserede løsninger på smartphone, tablet eller pc. Området har dog været karakteriseret af, at der imidlertid ingen samlet og systematisk indgang er til den viden og de erfaringer, der eksisterer på området.

Afdækningen er derfor udført med det sigte at styrke kommunernes og regionernes beslutningsgrundlag, så beslutninger om brug af IKT-løsninger til mennesker med kognitive handicap og sindslidelser kan træffes med afsæt i den bedste aktuelt tilgængelige viden. Afdækningen er opdelt i to spor - henholdsvis et nationalt spor af dansk viden og erfaringer og et internationalt spor, hvor udenlandsk viden og erfaringer er blevet afdækket. De to spor er sammenskrevet i rapporten, som er målrettet kommunale beslutningstagere.