Social

Rapporter vedrørende socialområdet offentliggøres løbende her på siden.

Dato Projekt  Udarbejdet under 
September, 2017 Guide til kommunale medarbejdere om datadeling på socialområdet (lov om social service § 50 og 85) Strategi for Digital velfærd
Maj, 2017 Slutmåling af udbredelse af velfærdsteknologi  Strategi for Digital velfærd
December, 2017 App i ældreplejen til opsporing af sygdomstegn Strategi for Digital velfærd
Februar, 2017 Sensorgulve på plejecentre Strategi for digital velfærd
Oktober, 2016 Online Bostøtte Strategi for Digital Velfærd
Maj, 2016 Bedre brug af velfærdsteknologi på handicapområdet Strategi for digital velfærd
Marts, 2016 Videre analyse af digitalt understøttet genoptræning Strategi for digital velfærd
Januar, 2016 Videre analyser af datadelingsbehov på socialområdet Strategi for digital velfærd
Januar, 2016 Velfærdsteknologi i plejebolig i Aarhus Kommune Fonden for Velfærdsteknologi
November, 2015 Analyse af IKT-løsninger på det sociale område Strategi for digital velfærd
Marts, 2015 Forudsætninger og barrierer for effektiv anvendelse af talegenkendelse i kommunerne Strategi for digital velfærd
November, 2014 Mere viden om effektive indsatser på socialområdet Strategi for digital velfærd
Juni, 2014 Foranalyse af konkrete datadelingsbehov på socialområdet Strategi for digital velfærd
Marts, 2014 Foranalyse af digitalt understøttet genoptræning Strategi for digital velfærd
Februar, 2014 Screening og forebyggelse af trykskader i plejebolig Strategi for digital velfærd
August, 2013 Rapport om erfaringerne med smarthometeknologi Velfærdsteknologiske indsatser til nærmere analyse
Januar, 2013 Opdatering af business case om forflytning i ældreplejen Fonden for Velfærdsteknologi
August, 2012 Rapport om velfærdsteknologi på det sociale område Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015