Udbredelse af digitale velfærdsløsninger

Velfærden skal løftes ved, at digitale velfærdsløsninger udbredes. Erfaringerne fra storskala-test af digitale velfærdsløsninger skal dokumenteres, og løsninger med dokumenteret effekt skal udbredes til gavn for borgerne.

Digitale velfærdsløsninger har ofte den gevinst, at borgerne opnår øget livskvalitet i hverdagen og bliver mere selvhjulpne. Desuden medfører løsningerne ofte øget inddragelse af borgerne i eget sygdoms- eller serviceforløb.

Initiativet skal forberede og accelerere udbredelse af solidt dokumenterede og effektive digitale velfærdsløsninger på social- og sundhedsområdet. Ambitionen er, at otte digitale velfærdsløsninger er analyserede, og at der inden 2020 er truffet forpligtende beslutning om landsdækkende udbredelse af i størrelsesordenen fire løsninger, hvor vellykket udbredelse forudsætter, at flere myndigheder følger samme tidsplan.

Initiativet bygger videre på strategisk vigtige initiativer fra Strategi for digital velfærd, herunder initiativ 1.1a, hvor der er ydet tilskud til fem telemedicinske afprøvnings- og storskalaprojekter, som forventes afsluttet senest i 2018.

Læs mere om afprøvning af telemedicin på nye patientgrupper

Initiativet bygger derudover videre på initiativ 3.3 fra Strategi for digital velfærd, hvor der er ydet tilskud til afprøvning af fremtidens velfærdsteknologiske løsninger på social- og ældreområdet.

Læs mere om afprøvning af fremtidens velfærdsteknologiske løsninger på social- og ældreområdet

Læs mere om initiativ 3.3