Afprøvning og evaluering af teknologier til medicinhåndtering

Projektet ’Afprøvning og evaluering af teknologier til medicinhåndtering’ har til formål at undersøge, om der er kvalitative og økonomiske effekter forbundet med teknologiske løsninger til medicinhåndtering. 

Projektet afprøver fem allerede eksisterende produkter fra smartphone apps til intelligente pilleæsker med henblik på at identificere, hvilke produkter der bedst anvendes på hvilke borgergrupper. Brugen af medicinhåndteringsprodukter forventes at reducere behovet for besøg hos de enkelte borgere, hvilket vil frigøre ressourcer til andre borgernære opgaver. 

Projektet løber over to år og forventes afsluttet ultimo 2018. I alt otte kommuner fra både Jylland, Fyn og Sjælland deltager i projekter.