NOPII Medicinhåndtering

Medicinhåndtering er ressource- og tidskrævende arbejde. Derfor er ni nordjyske kommuner gået sammen om at udvikle og afprøve en helhedsløsning, der skal gøre det nemmere for borgere og medarbejdere at håndtere medicin.

Formålet er at udvikle en løsning, der kan bruges af alle borgergrupper der modtager medicin i pilleform uanset dosisbehov. Det vil frigøre mere tid for medarbejderne til andre opgaver og give borgerne større selvstændighed. 

Projektet løber over to år og forventes afsluttet primo 2019. Projektet styres administrativt fra Nordjysk platform for innovative indkøb, NOPII, som er en sammenslutning af ni nordjyske kommuner, der skal udvikle innovative indsatser på ældre-, sundheds- og handicapområdet.