Længere hjemme sammen – test og evaluering af et intelligent sensorbaseret alarmsystem til hjemmeboende demensramte og deres samlevende

Ofte påtager ægtefæller til demente sig en meget omfattende pleje- og omsorgsopgave. Det kan føre til mentalt og fysisk pres, som i sidste ende kan afstedkomme ufrivillig adskillelse og dermed tab af livskvalitet.

Projektet skal undersøge, om et intelligent sensorbaseret alarmsystem kan være med til at aflaste ægtefæller til hjemmeboende demensramte. Systemet består af forskellige sensorer, som kan overvåge kritiske områder af hjemmet, fx komfur, seng, bad og hoveddør. Systemet underretter ægtefællen ved utilsigtede hændelser.

Formålet med projektet er at skabe større tryghed og social frihed for ægtefællen til en hjemmeboende borger med demens, så den demente på forsvarlig vis kan blive boende hjemme længst muligt.

Projektet vil også undersøge, om den kommunale anvendelse af teknologien medfører et reduceret behov for kommunal hjemmehjælp samt lavere omkostninger ved hjælp i eget hjem sammenlignet med en plejehjemsplads.