Anvendelse af vendesystemer til forebyggelse af tryksår og arbejdsskader

Den demografiske udvikling betyder, at der i fremtiden vil være mindre sundhedspersonale til at tage sig af borgerne. Vendesystemer kan være én måde at imødekomme denne udfordring på.

Et vendesystem er et eldrevet vendelagen, som gør det lettere og mere hensigtsmæssigt at vende en sengeliggende borger. Vendelagnet gør det muligt at reducere antallet af medarbejdere, som er nødvendige i vendingen. Teknologien hjælper også til at forebygge arbejdsskader hos medarbejderen og tryksår hos borgeren.

Da teknologien er allerede i brug på de involverede plejecentre, søger projektet at indsamle sammenhængende dokumentation for vendesystemers mulige effekter. Blandt andet er der fokus på om borgerne selv kan deltage mere, når de skal vendes, og om der er positive økonomiske effekter ved teknologien.

Dokumentationen skal danne grundlag for udvikling af nationale guidelines og beskrivelse af nødvendige forudsætninger for en vellykket implementering af vendesystemer.