Ung med diabetes – test af en app til unge med diabetes

Ungdomsårene er en periode, hvor det er særligt vanskeligt for patienter med diabetes at passe deres kroniske sygdom godt. Dette kan føre til alvorlige helbredsmæssige konsekvenser på kort og lang sigt. 

Projektet Ung med diabetes tester og evaluerer en app til unge med diabetes type 1. Formålet er at teste om en app kan forbedre langtidsblodsukker og livskvalitet hos de unge for derved at reducere akutte indlæggelser og behov for ambulante besøg.

Apps er en velkendt platform for unge, og det er et nytænkende redskab til at støtte patienter med en kronisk sygdom. Løsningen er ungevenlig, brugerdreven og giver de unge og deres forældre mulighed for at danne sig et hurtigt overblik og opnå en større forståelse for deres egen situation. Appen tilbyder blandt andet en mentorordning, og gennem appen er det muligt at opnå viden om diabetesrelaterede emner og kontakte hospitalets personale direkte.