Tværsektoriel telemedicin ved hjertesvigt

Hjertesvigt er en række symptomer på, at hjertet ikke fungerer optimalt grundet nedsat pumpefunktion, og inden for de sidste 15 år er der sket en fordobling i indlæggelseshyppigheden for patientgruppen. 

Projektet Tværsektoriel telemedicin ved hjertesvigt afprøver telemedicin til patienter med hjertesvigt. Systematisk hjemmemonitorering og opfølgning med fokus på sygdomsundervisning, compliance og rehabiliteringsindsatser skal give mulighed for at opdage forværring i sygdommen tidligere med færre indlæggelser og ambulante besøg til følge. Telemedicin forventes desuden at give  patienterne en større indsigt i egen sygdom og derved motivere dem til at tage bedre vare på sig selv, hvilket medfører øget tryghed, empowerment og sygdomsmestring.

Projektet bygger på TeleCare Nords erfaringer, hvor telemedicinsk hjemmemonitorering er blevet afprøvet på borgere med KOL. Med projektet Tværsektoriel telemedicin ved hjertesvigt afprøves, om en ny patientgruppe kan have gavn af en telemedicinsk løsning.