Hjemmemonitorering til forebyggelse af akutte indlæggelser for ældre medicinske patienter

Ældre mennesker har øget risiko for sygdom, der kræver indlæggelse. Om blot 20 år vil antallet af 80+-årige i Danmark være fordoblet, hvilket øger presset på sengekapaciteten i det danske sygehusvæsen. 

Projektet Prevention of Acute Admissions by TeleHealth (PAATH) afprøver hjemmemonitorering til ældre medicinske patienter. Hjemmemonitoreringen baner vej for tidligere opsporing og en mere målrettet intervention, hvilket har potentiale til at forebygge akutte indlæggelser. I forbindelse med PAATH-projektet skal hjemmesygeplejersker blandt andet bruge videokonsultation med patientens egen læge og udstyr til måling af blodtryk og puls til at skabe et bedre beslutningsgrundlag for, om patienten skal indlægges eller kan klares ambulant.

Foruden de økonomiske besparelser, som en reduktion af antallet af unødige indlæggelser medfører, vil PAATH have en række ikke-økonomiske gevinster i form af fx øget livskvalitet for patienterne og pårørende. Projektet skal desuden sikre et bedre samarbejde mellem sektorer, og det forventes, at samspillet mellem kommuner, almen praksis og hospitaler forbedres gennem en mere effektiv kommunikation og organisering af patientforløb.