Digitalt understøttet træning og genoptræning

Som følge af den demografiske udvikling med flere ældre, tidligere udskrivning af patienter fra hospitaler og begrænsede midler til genoptræning oplever kommunerne stigende udfordringer på genoptræningsområdet. 

Projektet Storskalademonstration af digital understøttet træning og genoptræning skal vise og dokumentere, hvordan digitalt understøttet genoptræning af udvalgte målgrupper kan frigive ressourcer på sundheds- og omsorgsområdet. Projektet skal sikre målrettede og fleksible træningsforløb for borgerne, virke forebyggende og reducere antallet af genindlæggelser. Træningsudstyr og software fra udvalgte leverandører skal give borgeren mulighed for at genoptræne i eget hjem, når det passer borgeren. 

Den digitalt understøttede genoptræning skal dels frigive ressourcer, og dels øge borgernes motivation og fleksibilitet i forbindelse med træningen.

Projektets formål er at tilvejebringe en systematisk dokumentation af gevinster ved digitalt understøttet genoptræning for udvalgte målgrupper. Projektet omfatter et samarbejde med og evaluering af tre kommunale genoptræningsprojekter i Region Hovedstaden. 

De tre delprojekter er:

  • Genoptræning med fokus på den ældre medicinske patient og nyt knæ og ny hofte i Københavns kommune.
  • Undersøge potentialet for præ-operativ træning af artrosepatienter på Hvidovre Hospital. 
  • Genoptræning af KOL- patienter på Bispebjerg Hospital.