Det Virtuelle Ambulatorium – telemedicinske løsninger i omsorgen af endokrinologiske patienter

På endokrinologiske ambulatorier behandles patienter med diabetes, stofskiftesygdomme og kalksygdomme. Mange af disse sygdomme kan ikke helbredes, men gennem behandling og omsorg kan patienterne opnå et langt og godt liv. I Region Syddanmark og Region Sjælland udføres der årligt ca. 55.000 fremmøde-konsultationer, hvilket både er omkostningstungt og besværligt for patienterne.

I de kommende år forventes en stigning i antallet af endokrinologiske patienter. Projektet Det Virtuelle Ambulatorium vil derfor omlægge 20.000 fremmøder på ambulatorier til videokonsultationer for at afprøve, om det frigiver kapacitet til det stigende antal patienter. 

Konkret vil projektet forandre måden, hvorpå sundhedspersonalet traditionelt arbejder og planlægger patientens sundhedsfaglige konsultation. Ud fra egne oplevede behov vil patienten i fremtiden være med til at definere graden af sundhedsprofessionel kontakt. 

Som udgangspunkt vil det første møde efter henvisning til sygehuset være et personligt fremmøde, hvor det videre forløb planlægges af patient, pårørende og sundhedsfagligt personale i fællesskab. De patienter, der mestrer egenkontrol, vil kunne sende data til ambulatoriet og derigennem få tilbagemelding på målinger via mail. Det betyder, at patienten ikke skal møde op til ambulant kontrol.

For patienter med behov for opfølgning i deres behandlingsforløb kan Det Virtuelle Ambulatorium give oplevelsen af et liv med mindre sygdom, men stadig med mulighed for sundhedsfaglig støtte. Samtidig vil de svage patienter, der har behov for fremmøde på sygehuset, få lettere adgang til de sundhedsfaglige ydelser, da differentieringen af ydelserne frigør kapacitet.