Digital velfærd 2016-2020

Den offentlige sektor skal tilbyde digital service og digitale velfærdsløsninger af højeste klasse. Det skal give borgerne en lettere hverdag – og sikre mere sammenhængende, effektiv offentlig service

Digital velfærd indgår som en væsentlig bestanddel i den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020.

Læs mere om den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020

Digitale velfærdsløsninger kan øge livskvaliteten og effektiviteten i samfundet.  Ved at bruge de muligheder, som teknologien giver os, kan vi få mere og bedre velfærd for pengene. Det er med til at sikre finansieringen af fremtidens velfærd for alle borgere, så der er råd til fx bedre skoler, ældrepleje og sundhedsvæsen.

Læs mere om bedre og mere sammenhængende velfærd i den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi

Fremtidssikring af velfærdssamfundet

Danskernes dagligdag er allerede digital. Et stort flertal er parate til i højere grad at tage teknologierne til sig. Langt de fleste borgere ønsker at leve et aktivt liv, hvor de kan klare sig selv i hverdagen og med friheden til at gøre de ting, de ønsker. Digitale velfærdsløsninger spiller en vigtig rolle i at indfri det ønske.

Bedre brug af it og velfærdsteknologi skal give borgerne en lettere hverdag, blandt andet fordi velfærdsydelserne i højere grad bliver tilgængelige, når det passer den enkelte. Eksempelvis giver telemedicin til borgere med KOL tryghed og fleksibilitet i hverdagen og inddrager patienten i sit eget sygdomsforløb.

Med digitalisering, omlægning af arbejdsgangene og ny teknologi kan vi få højere kvalitet i den offentlige service og bedre arbejdsvilkår for de offentligt ansatte. En moderne loftslift kan hjælpe medarbejderen på plejehjemmet med at flytte den ældre beboer fra sengen til kørestolen på en skånsom måde, der også aflaster den ansattes ryg. Og vasketoiletter betyder, at flere ældre eller funktionshæmmede borgere i høj grad selv kan stå for personlig hygiejne.

En bedre og mere sammenhængende offentlig sektor

Digitale velfærdsløsninger skal gøre den offentlige sektor mere sammenhængende og effektiv.

Deling af relevant viden på tværs i den offentlige sektor er en hjørnesten i arbejdet for at sikre gennemsigtighed og sammenhæng i den enkelte borgers forløb. Tættere koordination mellem myndighederne og deling af data kan fx sikre bedre behandlingsforløb, når borgeren udskrives fra hospitalet og behandlingen overtages af kommunen eller den praktiserende læge.

Læs mere om initiativer i den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, hvor digital velfærd indgår, i nedenstående tabel. 

Initiativ 3.1: Sammenhængende velfærdsforløb for borgere
Initiativ 3.2: Bedre data på handicap- og udsatte voksne- området
Initiativ 3.3: Udbredelse af digitale velfærdsløsninger
Initiativ 3.4: Digital læring og undervisning 
Initiativ 3.5: Offentlige ansattes digitale kompetencer
Initiativ 9.1: Digital dannelse for børn og unge