Gode selvbetjeningsløsninger

Styregruppen for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi står bag en Udviklingsvejledning for god selvbetjening til brug for myndigheder og leverandører af offentlige selvbetjeningsløsninger. Vejledningen indeholder 24 minimumskrav til brugervenlighed og tilgængelighed. Selvbetjeningsløsninger, der er en del af en af bølgerne 1-4 i digitaliseringsstrategien, skal leve op til en række aftalte krav for at kunne blive meldt parate i en såkaldt "klarmelding".

Udviklingsvejledning

Målet med Udviklingsvejledningen er at sikre gode selvbetjeningsløsninger til danskerne. Vejledningens krav, anbefalinger og gode eksempler er forslag og hjælp til at leve op til de 24 krav. 

For obligatoriske selvbetjeningsløsninger i bølge 1-4 skal alle krav opfyldes. Hvis eksisterende obligatoriske selvbetjeningsløsninger nyudvikles eller undergår markante ændringer, gælder kravene i Udviklingsvejledningen 2.0, som omfatter det nye krav om gennemførelse af brugertest.

Afsender af Udviklingsvejledningen er Styregruppen for Digitaliseringsstrategien. Vejledningen er et af de 60 initiativer i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015.

Gå til udviklingsvejledningen for velfungerende selvbetjeningsløsninger
Se vejledningens gruppe for "god selvbetjening" på digitaliser.dk

Klarmelding

Digitaliseringsstyrelsen og KL gennemfører årligt en klarmelding af de løsninger, der indgår i bølgeplanen for det pågældende år. Det sker for at sikre, at de obligatoriske selvbetjeningsløsninger lever op til de 24 brugervenligheds- og tilgængelighedskrav i Udviklingsvejledningen, så borgerne nemt og intuitivt kan anvende løsningerne.

Klarmeldingskriterierne tager udgangspunkt i de brugervenligheds- og tilgængelighedskriterier, der som led i Udviklingsvejledning for god selvbetjening er godkendt af Styregruppen for Digitaliseringsstrategien. Det er den enkelte myndigheds ansvar at leve op til samtlige klarmeldingskriterier.

Klarmelding af bølge 4

Læs mere om klarmelding af selvbetjeningsløsninger i bølge 4