Netværkets medlemmer

Netværket består af: 

 • Aalborg Bibliotekerne
 • AOF Danmark
 • Borgerservice Danmark
 • Børnerådet
 • Center for kommunikation og velfærd
 • Danmarks Biblioteksforening
 • Danmission
 • Dansk Blindesamfund
 • Dansk Flygtningehjælp
 • Dansk Metal - Uddannelses- og IKT-sekretariatet
 • Dansk Oplysnings Forbund
 • Danske Døves Landsforbund
 • Danske Handicaporg.
 • Danske Seniorer
 • Danske Ældreråd
 • Den Sociale Retshjælps Fond 
 • DGS (Danske Gymnasieelevers Sammenslutning)
 • Finansrådet
 • FOA 
 • FOF 
 • Foreningen Danske DøvBlinde
 • Gentofte Centralbibliotek
 • Herning Bibliotekerne
 • Hjernesagen
 • Hjerneskadeforeningen
 • Høreforeningen 
 • IBOS - Institutet for Blinde Og Svagsynede
 • KFUM's Sociale Arbejde
 • KL
 • Landsforeningen af VæreSteder
 • Landsforeningen Autisme 
 • Landsforeningen LEV
 • Ligeværd 
 • LOF
 • LO Faglige Seniorer
 • Movia
 • Muslimernes Fællesråd
 • Mændenes Hjem
 • Mødestedet
 • Odense Centralbibliotek
 • Odense Kommune
 • Ordblinde/Dysleksiforeningen
 • Roskilde Centralbibliotek
 • Sammenslutningen af Unge Med Handicap
 • SAND
 • Scleroseforeningen
 • Settlementet på Vesterbro
 • SKAT
 • Slots- og Kulturstyrelsen
 • Socialt Udviklingscenter SUS
 • Spastikerforeningen
 • Telecentre Danmark
 • Vejle Bibliotekerne 
 • Vollsmose Sekretariatet
 • Yngresagen
 • ÆldreSagen