Netværk for digital inklusion

I foråret 2015 etablerede Digitaliseringsstyrelsen et landsdækkende digitaliseringsnetværk, Netværk for digital inklusion, der har til formål at understøtte og forbedre indsatsen overfor de målgrupper, der fortsat har behov for hjælp til at kommunikere digitalt med det offentlige.

Alle, der kan, modtager Digital Post fra det offentlige, og en lang række selvbetjenings-løsninger er blevet obligatoriske. Størstedelen af danskerne er digitale, men der er fortsat målgrupper, der er udfordret i den digitale kommunikation med det offentlige.

Formål: Hjælp til særlige målgrupper

Netværkets formål er at kvalificere, identificere nye problemstillinger og generere nye idéer til, hvordan vi bedst muligt tager hånd om de målgrupper.

Netværket for digital inklusion skal bl.a. sikre:

  • udveksling, udvikling og deling af materialer og andet relevant indhold målrettet borgergrupperne
  • høj kvalitet i undervisnings-, hjælpe- og kommunikationsprodukter
  • input til, hvordan målgrupperne forsat kan hjælpes, fx afholdelse af hjælpearrangementer
  • bud på løsninger af nye identificerede problemstillinger
  • koordinering og strømlining af undervisning, budskaber og kommunikation om digital kommunikation med det offentlige.

Netværket vil gennem sit virke understøtte målsætningen om, at 80 pct. af den digitale kommunikation med det offentlige skal være digital ved udgangen af 2015. På længere sigt vil netværket understøtte målsætningerne i den kommende digitaliseringsstrategi 2016-2020.

Læs mere om formålsbeskrivelsen for netværket her (pdf) (pdf)

Læs mere om digitaliseringsstrategien 2011-2015 og strategiens 80 pct. målsætning her

Læs mere om den nye digitaliseringsstrategi 2016-2020 her

Bliv medlem af Netværk for digital inklusion

Organisationer, som repræsenterer borgergrupper med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, unge, ældre, ikke-vestlige indvandrer og social udsatte kan blive medlem af netværket. De fleste medlemsorganisationer tilbyder it-undervisning til borgere med ringe it-kendskab og/eller bidrager med støtte, opbakning og implementering af netværkets arbejde i kraft af deres betydning nationalt, regionalt og lokalt.

Hvis I er interesserede i at deltage i netværket eller høre mere om netværkets arbejde, er I velkomne til at kontakte Digitaliseringsstyrelsen på digitalinklusion@digst.dk.

Læs mere om netværkets afholdte og kommende møder her