PDF/A-1a og Netpublikationer

Se vejledningen, der anviser metoder til at gøre PDF-filer tilgængelige.

Som udgangspunkt forventes det, at PDF-dokumenter genereres til at overholde niveau A i specifikationen, også kaldet PDF/A-1a, så det overholder "Konklusionspapir om anvendelsen af åbne standarder for software i det offentlige".

Derudover anbefaler OIO-komiteen, at PDF-filerne gøres tilgængelige. Det kræver blot en del planlægning i tilblivelsesprocessen for dokumenterne - og lidt ekstra redigering efterfølgende. KIA har udviklet vejledninger til at hjælpe med dette arbejde.

Vejledninger