Analyse af myndighedernes arbejde med tilgængelighed

Her kan du finde analysen af myndighedernes arbejde med webtilgængelighed

Analysen viser, at web-tilgængelighed ikke kun er et spørgsmål om penge. Det er i lige så høj grad et spørgsmål om at indtænke det fra starten i udviklingen og produktionen af digitale løsninger og indhold.

Analysen viser også, at de myndigheder som har mest erfaring med web-tilgængelighed mener, at det grundlæggende ikke koster ekstra ressourcer at købe og vedligeholde en godt tilgængelig hjemmeside. Dog kan visse indholdstyper, f.eks. videoer, Web 2-funktioner og PDF-filer udgøre særlige udfordringer.

Analysen ”Rapport om myndigheders arbejde med webtilgængelighed” er foretaget af Rambøll Management på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse og en række interviews med offentlige myndigheder og it-leverandører.