Ny viden om, hvordan endnu flere danskere kan få del i digitaliseringen

Hvad skal der til for at motivere nogen til at bruge it, hvis de aldrig eller næsten aldrig har prøvet det før? Det giver en ny undersøgelse fra Digitaliseringsstyrelsen nogle gode bud på

Den danske befolknings it-færdigheder bliver stadigt bedre, og andelen af it-brugere er stigende fra år til år. Men ikke alle borgere i Danmark er lige fortrolige med it. Digitaliseringsstyrelsen har derfor fået gennemført en undersøgelse af, hvad der motiverer borgere som ikke er fortrolige med it til at komme med på den digitale vogn.

It er en fremmed verden

I undersøgelsen bliver de borgere som ikke er fortrolige med it benævnt it-fremmede. For dem er it som en fremmedartet og anderledes verden. At udforske og blive kendt med denne verden kræver en indsats – og motivation.

For nogle er mødet med denne nye verden præget af nysgerrighed og optimisme, nogle har slet ikke lyst til at bevæge sig ind i den, mens atter andre gør det nødtvungent og under pres.

For dem bliver det en udfordring, at kommunikationen med det offentlige i fremtiden skal foregå digitalt. Digitaliseringsstyrelsen har derfor undersøgt, hvad der skal til for at motivere dem til at bruge it.

En af de centrale målsætninger i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er, at 80 pct. af kommunikationen mellem borgere og de offentlige myndigheder skal være digital i 2015. Der er i lovgivningen om digital post og obligatorisk digital selvbetjening taget højde for, at ikke alle borgere vil kunne bruge digital kommunikation. Borgere med særlige behov vil kunne få ordnet deres sager med det offentlige på anden vis på borgerservicecentrene eller på bibliotekerne. Og det vil stadig være muligt at få tilsendt breve fra det offentlige med posten, hvis der gælder særlige forhold - fx hvis man ikke har en computer derhjemme.

It skal give merværdi

Undersøgelsen viser, at motivationen blandt andet opstår, når de it-fremmede oplever, at it sætter dem i stand til noget - som for eksempel at dyrke en interesse eller hobby, at de kan styrke deres sociale fællesskaber eller spare penge.

Det er den motivation, der gør, at it-fremmede kan se meningen med at lære it og indstiller sig på at gøre anstrengelserne for at opnå fortrolighed med it.

Resultaterne af undersøgelsen er anvendt i en ny guide til it-undervisere og andre, som ønsker at lette de it-fremmedes møde med it, ligesom den vil blive brugt i Digitaliseringsstyrelsen fremadrettede arbejde med it-færdigheder og arbejdet med at få flest mulige danskere til at blive digitale. Det vil ske i et samarbejde med en lang række af de interessenter, der i forvejen arbejder inden for området.

Om undersøgelsen

Digitaliseringsstyrelsen er, som en af parterne bag den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, meget optaget af at sikre, at der bliver taget hånd om de borgere, der ikke er kommet med på den digitale vogn. Undersøgelsen er et initiativ blandt mange til dette.

Undersøgelsen er gennemført af NIRAS Konsulenterne i 2011 og offentliggjort i juni 2012. Den er baseret på antropologiske feltstudier i private hjem og på offentlige steder som fx biblioteker, borgerservicecenter og på banegårde.

De vigtigste resultater er samlet i en guide, der kan bruges direkte i undervisningen, og de formidles bredt til styrelsens samarbejdspartnere.