e-SENS

e-Sens er et EU-projekt, der udvikler digitale infrastrukturer og services på tværs af Europa.

e-SENS startede i april 2013 og afsluttes 31. marts 2017. e-SENS konsortiet består af 22 partnere, som repræsenterer 20 europæiske lande samt Norge og Tyrkiet og over 100 offentlige organisationer.

Digitaliseringsstyrelsens deltagelse i e-SENS

Digitaliseringsstyrelsen deltager i e-SENS projektet. Vores deltagelse er centreret omkring pilotafprøvning af e-SENS komponenterne til udveksling af elektronisk identifikation (eID). 

Formålet med det har været at høste tekniske erfaringer med implementeringen af eIDAS forordningens artikel 6. Den siger, at danske selvbetjeningsløsninger, der har en grænseoverskridende relevans, skal anerkende et eID fra andre medlemslande, hvis de kræver NemID af danske borgere. I forbindelse med pilottesten har Digitaliseringsstyrelsen etableret en såkaldt national eID gateway, der på den ene side integrerer til de tilsvarende eID gateways hos andre medlemslande, og på den anden side integrerer til danske selvbetjeningsløsninger. I e-SENS piloten er vores eID gateway pt. koblet til Sverige, Norge, Østrig, Spanien og Island. I Danmark har Erhvervsstyrelsen, ATP og Digitaliseringsstyrelsen i deres respektive testmiljøer integreret en selvbetjeningsløsning til eID gatewayen.
Det overordnede formål med e-SENS projektet er at konsolidere og videreudvikle komponenter fra de fem storskalapilotprojekter: STORK, PEPPOL, SPOCS, epSOS og e-CODEX. Fokus vil være på business lifecycle (virksomheder), e-health (sundheds-it), e-justice (lovgivning) og e-Procurement (e-udbud og e-indkøb). To af de pilotprojekter, e-SENS udspringer af, har Danmark deltaget i: PEPPOL-projektet, som afsluttede i august 2012, og har fokus på elektronisk handel i EU og er videreført i OpenPEPPOL; samt epSOS-projektet, som gør det muligt for danske apoteker at indløse udenlandske recepter. epSOS afsluttedes i sommeren 2014.

Læs mere om Peppol

Læs mere om epSOS

e-SENS arbejder med at: 

  • Udvikle en fælles infrastruktur for samarbejdet i den offentlige sektor i EU
  • Understøtte den digitale dagsorden og bygge det digitale indre marked
  • Skabe grundlag for en platform af 'kerne-services' til brug for elektronisk forvaltning af digitale infrastrukturer på tværs af grænserne 
  • Etablere piloter inden for forskellige sektorer til afprøvning af de udviklede ”kerne-services”.

Læs mere om e-SENS