Tidsplan

Digitaliseringsstyrelsen har netop sendt etablering af den danske eID-gateway i udbud. Den kommende leverandør vil – ud over at etablere og drive et produktionsmiljø – også stille et integrationstestmiljø til rådighed for tjenesteudbydernes integrationstest. Når det miljø er klart, bliver det muligt at teste på et pilotmiljø.

I løbet af første halvår af 2018 vil eID-gatewayen blive sat i drift forventeligt med en løbende implementering af selvbetjeningsløsninger, efterhånden som de bliver klar.

Den 18. september 2018 skal alle relevante danske selvbetjeningsløsninger være koblet til eID-gatewayen for at kunne autentificere et eID fra en anden EU/EØS-medlemsstat.

15. september 2017: Snitfladebeskrivelse klar

15. november 2017: Pilotmiljø klart

31. marts 2018: Integrationstestmiljø klart

15. juni 2018: Produktionsmiljø klart

18. september 2018: Relevante selvbetjeningsløsninger være klar til at modtage udenlandske eID (eIDAS deadline)