De danske myndigheders opgave

I første omgang skal alle danske myndigheder på tværs af regioner, kommuner og staten klarlægge, om de har selvbetjeningsløsninger, der er relevante for brugere, der ikke bor i Danmark. eIDAS-forordningen omfatter de såkaldte grænseoverskridende elektroniske tjenester. Om en selvbetjeningsløsning er grænseoverskridende eller ej, vil bero på et skøn fra den enkelte myndighed.

Til at hjælpe med den endelige vurdering angiver Digitaliseringsstyrelsen et sæt retningslinjer i menuen til venstre under menupunktet "Omfattede løsninger".

Når den nationale eID-gateway er etableret, består myndighedernes opgave i at koble de lokale systemer op til denne.

Endelig er det op til den enkelte myndighed at vurdere, om og i givet fald hvordan en udenlandsk EU/EØS-borger mest hensigtsmæssigt bliver betjent efter autentifikation. eIDAS-forordningen regulerer alene anerkendelse og dermed autentifikation og stiller krav til, at medlemsstaterne anerkender hinandens eID.