Brev til myndigheder

I løbet af oktober 2017 bliver danske myndigheder via KL, Danske Regioner og ministerier/styrelser opfordret til at tjekke deres selvbetjeningsløsninger. Se indholdet i brevet nedenfor.

EU-forordning kræver tjek af offentlige selvbetjeningsløsninger

Næste år træder nye EU-lovkrav i kraft. Offentlige selvbetjeningsløsninger som kræver NemID, og som kan være relevante at bruge for virksomheder og borgere fra andre EU- og EØS-lande vil være omfattet af kravene. Fra 18. september 2018 skal en række danske selvbetjeningsløsninger kunne tilgås med et eID (elektronisk identifikation) fra andre europæiske medlemslande. Ønsket er at styrke det indre marked og mobiliteten på tværs af landegrænser i EU.

Den såkaldte eIDAS-forordning pålægger Danmark at anerkende anmeldte nationale eID fra borgere og virksomheder fra andre europæiske medlemslande med henblik på log ind over for danske selvbetjeningsløsninger. Det betyder, at alle danske myndigheder skal tilpasse de af deres selvbetjeningsløsninger, der kan være relevante for borgere og virksomheder fra andre EU-lande.

Til at bistå med autentifikationen stiller Digitaliseringsstyrelsen en national eID-gateway til rådighed. Gatewayen står for kommunikationen med de øvrige europæiske gateways og eID-løsninger. De lokale tilpasninger af myndighedernes systemer skal derfor bestå i en opkobling hertil.

www.digst.dk/eidas er der mere information om forordningen og om integrationsmulighederne til den kommende eID-gateway. På digitaliser.dk kommer i løbet af november en installationspakke til tjenesteudbydere.

Digitaliseringsstyrelsen inviterer derfor til informationsmøde om opkobling af selvbetjeningsløsninger til gatewayen tirsdag, den 21. november 2017, 9:30-11:30. Tilmelding sker via dette link.