Opkobling til eID-gateway

Digitaliseringsstyrelsen vil udvikle og drive den danske eID-gateway, som kommunikerer med de tilsvarende europæiske gateways og eID-løsninger. For de danske onlinetjenester, der er omfattet af forordningen, betyder det, at de skal integrere til den danske eID-gateway, for at udenlandske brugere kan logge på med eget nationalt eID.

Rent praktisk skal tjenesten – ud over at placere en ’Log på’-knap på sin forside – udveksle metadata med eID-gatewayen:

  • SAML-metadatafil fra eID-gateway importeres i eget system. Denne fil udleveres af Digitaliseringsstyrelsen.
  • Tjenestens metadatafil sendes til Digitaliseringsstyrelsens leverandør for at blive importeret i gatewayen.

Herefter kan systemerne kommunikere med hinanden.

Digitaliseringsstyrelsen stiller snitfladebeskrivelse og vejledning til rådighed for myndighederne i form af en opkoblingspakke, som kommer til at ligge på digitaliser.dk i løbet af november 2017.

Der er pt. ingen konkrete planer om at åbne eID-gatewayen for private tjenesteudbydere.

Den tekniske integration mellem eID-gatewayen og danske onlinetjenester vil være baseret på den standard, der i dag benyttes ved integration til NemLog-in (OIO-SAML). Da eID-gatewayen ikke kan levere de samme oplysninger som NemLog-in, vil adgangsbilletten fra eID-gatewayen ikke have alle de oplysninger, tjenesterne sædvanligvis får, eksempelvis personnummer.

Gatewayen bliver ikke direkte integreret i NemLog-in. Læs mere om det i menuen til venstre.

Efter autentifikation udsteder eID-gatewayen en SAML-billet til tjenesten med attributter om brugeren. De leverede attributter vil i udgangspunktet som minimum være følgende:

Borger (natural person)

  • Udenlandsk ID (unique identifier)
  • Fornavne
  • Efternavne
  • Fødselsdato

Medarbejder (natural person representing a legal person)

  • Udenlandsk ID (unique identifier)
  • Virksomhedsnavn
  • Udenlandsk ID på fuldmagtshaver
  • Efternavn på fuldmagtshaver

Se attributterne her

I forbindelse med initiativ 7.3 i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi analyserer Digitaliseringsstyrelsen sammen med en række andre myndigheder, hvordan der fællesoffentligt kan etableres en måde at håndtere de udenlandske identiteter på i den danske digitale infrastruktur. Analysens fokus er at imødekomme problematikken om at kunne koble den udenlandske identitet til en dansk registreringsnøgle, som fx et administrativt personnummer.

Du kan få mere information om denne analyse ved at skrive til kdi@digst.dk.