Brugerflow for udenlandske brugere

Single Sign-On (SSO) er ikke tilladt i henhold til eIDAS-forordningen ifølge eIDAS SAML Message Formation (version 1.1) afsnit 2.4.1

Det betyder, at de udenlandske brugere ikke kan tilgå den danske infrastruktur gennem borger.dk og NemLog-in, som i sin grundtanke baseres på SSO.

Derfor er der grundlæggende to muligheder for integration til eID-gateway. Enten via selvbetjeningsløsningens egen forside, fx Optagelse.dk eller via en eller anden form for fællesoffentlig log ind-side.

Der er endnu ikke taget stilling til, hvordan brugerflowet for udenlandske brugere skal udformes for løsninger, der hverken ønsker at benytte deres allerede eksisterende forside med log på-knap eller at etablere egen forside med log på-knap.

Digitaliseringsstyrelsen arbejder på en fællesoffentlig log ind-side. Denne side kan favne relevante løsninger for myndigheder, der i dag ligger på Borger.dk, og hvor løsningerne i dag ikke ville kunne køre, uden at adgangsbilletten (SAML-token) beriges med et personnummer. Til denne gruppe løsninger planlægger Digitaliseringsstyrelsen at udvikle et fællesoffentligt virtuelt ”venteværelse”. Her placeres den udenlandske borger midlertidigt, indtil borgerens identitet kan fastslås i en dansk kontekst og kobles til fx et personnummer - alternativt tildele et personnummer, hvis vi kan være sikre på, at borgeren ikke allerede er registreret.

Parallelt med en borgerrettet løsning, der måske placeres på Lifeindenmark.dk, arbejder Erhvervsstyrelsen på en virksomhedsrettet løsning.

Fællesoffentligt venteværelse

I langt de fleste danske løsninger er borgere identificeret med et personnummer. Personnummeret er det, der i danske løsninger benyttes som registreringsnøgle (journalnummer) og dermed identificerer borgeren i løsningen. Gennem eIDAS-infrastrukturen kan en udenlandsk bruger autentificeres sikkert, og danske tjenester modtager en entydig identitet. Men borgeren er fortsat en ukendt identitet i den danske løsning.

Den udenlandske borger placeres midlertidigt i et virtuelt venteværelse, indtil den udenlandske borgers danske personnummer kan fastslås eller alternativt tildeles et personnummer, hvis der er sikkerhed for, at borgeren ikke allerede er registreret.

Digitaliseringsstyrelsen er i gang med at analysere, hvordan man kan etablere et fællesoffentligt venteværelse.