De syv sæt af obligatoriske åbne standarder

Fra den 1. januar 2008 bliver en række åbne standarder obligatoriske at anvende for alle offentlige myndigheder. Her på siden kan du finde information og vejledning vedrørende brugen af åbne standarder i det offentlige.

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i september 2007 en aftale om anvendelsen af obligatoriske, åbne standarder for software i det offentlige. Aftalen indebærer, at samtlige offentlige myndigheder fra 1. januar 2008 skal anvende syv sæt af åbne standarder i nye it-løsninger. Aftalen forpligter også myndighederne til at kunne modtage tekstdokumenter i to åbne dokumentstandarder.

Læs mere om aftalen (pdf).

De obligatoriske, åbne standarder er indplaceret i syv sæt, se nedenfor. Til hvert af disse sæt udstilles en vejledning og beskrivelse af de(n) aktuelle åbne obligatoriske standard(er).

Hvad angår "Standarder til elektronisk sags- og dokumenthåndtering" er der efter afslutningen (2008) af og i forlængelse af FESD standardiseringsarbejdet pågået arbejde med såkaldt "Sag- og dokumentstandardisering", hvor der til og med 2010 blev fremstillet seks standarder:

  • Specifikation af serviceinterface for sag
  • Specifikation af serviceinterface for dokument
  • Specifikation af serviceinterface for arkiv
  • Specifikation af serviceinterface for klassifikation
  • Specifikation af serviceinterface for organisation
  • Generelle egenskaber for serviceinterfaces på sags- og dokumentområdet

Disse seks standarder har Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og Digitaliseringsstyrelsen per 15. maj 2012 besluttet at indføre på listen sammen med de oprindelige FESD standarder og således indgå i sættet "Standarder til elektronisk sags- og dokumenthåndtering".

 

Standarder for dataudveksling mellem offentlige myndigheder (OIOXML)

Standarder til elektronisk sags- og dokumenthåndtering (FESD)

Standarder til elektroniske indkøb i det offentlige (OIOUBL)

Standarder for digital signatur (OCES)

Standarder for offentlige hjemmesider og tilgængelighed

Standarder for it-sikkerhed (DS-484 - kun for staten)

Standarder for dokumentudveksling (ODF/OOXML)