Hvidbog om arkitektur for digitalisering og regler for begrebs- og datamodellering

Hvidbog om arkitektur for digitalisering og regler for begrebs- og datamodellering sætter rammerne for udvikling af en digitalt sammenhængende offentlig sektor, hvor data af en høj og ensartet kvalitet spiller en afgørende rolle for at kunne dele data på tværs af myndighederne.

Styregruppen for data og arkitektur, der i regi af Digitaliseringsstrategien er ansvarlig for initiativ 8.1: Gode data og effektiv datadeling, har udfærdiget en hvidbog om arkitektur for digitalisering samt regler for begrebs- og datamodellering. 

Om hvidbog om arkitektur for digitalisering

Den første hvidbog om it-arkitektur blev publiceret i 2003, og siden har den digitale udvikling taget fart. I stat, regioner og kommuner har stort set alle opgave- og ressortområder i dag deres egne it-systemer. En stor del af systemerne kan ikke tale sammen og udveksle data, fordi der ikke hidtil har været en fælles plan for, hvordan sammenhængen mellem it-systemerne skulle sikres.

Hvidbogen om arkitektur fastlægger de arkitekturmæssige rammer for de 33 initiativer i digitaliseringsstrategien og skal understøtte den digitale sammenhæng mellem myndigheder og domæner gennem en række principper og arkitekturregler. Målet med den fælles arkitektur er, at borgere og virksomheder oplever en sikker, effektiv, sammenhængende og målrettet service.

Om regler for begrebs- og datamodellering

Gode data og effektiv deling af data mellem myndigheder er en vigtig forudsætning for, at borgere og virksomheder kan opleve en mere sammenhængende offentlig service. Det kræver, at begreber og data modelleres efter fælles regler for at kunne sikre sammenhængende data på tværs af den offentlige forvaltning. Modelreglerne understøtter udmøntning af hvidbogens princip 6.